Effektivitet, innovation og godt arbejdsmiljø opstår ikke ud af den blå luft

Oplever du nogle gange, at dit team ikke rigtigt spiller, selv om du har gjort meget for at skabe et godt samarbejde? I komplekse organisationer stilles der nye krav til teamarbejdsformen og dermed også til teamledelse. Det ikke tilstrækkeligt at bruge de traditionelle typer teambuilding, for I har brug for 3. generations teambuilding, der giver teamet nye ord og redskaber, så de i fællesskab kan opbygge et mere effektivt samarbejde og mere nytænkende resultater. Ny teamledelse handler om at udvikle medlemmernes kompetencer til at ‘teame’ med forskellige kollegaer på kryds og tværs i organisationen.

DOWNLOAD ARTIKEL HER 3. Generations teambuilding

Virksomhederne kan kun skabe værdi, når forskellige fagligheder bidrager med hver deres kompetencer og ansvar for resultaterne. Faglighederne mødes ofte i teams for at skabe resultater, som rækker ud over en enkelt faglighed, og her støder de forskellige fagkulturer sammen, så teamlederens opgave er i høj grad at bygge bro mellem kulturer. Hvis dette kulturmøde fører til ukonstruktive grænsestridigheder, spilder virksomheden ressourcer og går ned i tempo og innovationskraft. Derfor er det afgørende, at både leder og teammedlemmer forstår fagkulturernes betydning og kan styre udenom stridighederne.

DOWNLOAD ARTIKEL HER Tværfagligt samarbejde

Bogen ‘Samarbejde lokalt og globalt’ er skrevet til projektledere, teamledere og andre fagfolk, der er på udkig efter alternativer til de traditionelle tilgange til kultur og tværfaglighed. Den præsenterer en nyudviklet model for teamledelse, der bruges i flere af bogens cases fra kendte danske virksomheder. Modellen fik senere navnet Plum’s Team Culture Model®. Den giver en ny forståelse for de sociale dynamikker i teams og et nyt sprog til at afklare, om teamets kultur fremmer deres opgaveløsning eller omvendt hæmmer teammedlemmerne i at bruge deres kompetencer. Bogen blev anmeldt i Projektledelse april 2015.

DOWNLOAD ANMELDELSEN HER

 

Forskelle i fagligheder, baggrunde og synsvinkler er vitale for de videnintensive virksomheder, for det er en konkurrencefordel at kunne høste det kreative potentiale, der opstår i samarbejdet mellem mennesker, der tænker og handler forskelligt. Kulturel intelligens er en nøglekompetence, som ikke bare cheferne skal have, men som hver en teamleder og medarbejder må udvikle. For der en mange snubletråde i en kompleks virksomhed hverdag, og ingen gider spilde deres tid.

DOWNLOAD ARTIKLEN HER

Nationale forskelle bliver ofte brugt som forklaringen, når samarbejdet gør knuder. “Det er også fordi hun er tysker, og de er anderledes end os danskere.” Men når det handler om samarbejdet i en moderne kompleks virksomhed, er der aldrig kun er én forklaring. Alle mennesker har mange sider og baggrunde, og opgaveløsningen kræver, at medarbejdere, teamledere og chefer samarbejder på kryds og tværs af virksomhedens opdelinger og lokaliteter. Det giver forskellige synsvinkler, så det handler om at vende ansigtet til kompleksiteten.

DOWNLOAD ARTIKEL HER

Projektledere og teamledere ved det godt. Selv om man sammensætter en gruppe af dygtige og engagerede mennesker, og deres personligheder måske endda supplerer hinanden, er det ikke sikkert, at teamet bliver velfungerende og leverer den ønskede nytænkning. I nogle teams får man det bedste frem i hinanden og leverer uventede gode resultater. Andre teams ‘spiller’ bare ikke, og det lægger en dæmper på medlemmernes mulighed for at udfolde deres ressourcer og dermed skabe værdi for virksomheden. Den afgørende faktor er teamkulturen.

DOWNLOAD ARTIKLEN HER