Det nytter ikke at I blot taler om kulturen Styrk teamet med realitetstjek og workshop

VÆLG MELLEM DISSE 3 PAKKER

1

GØR-DET-SELV
PAKKEN

Online-test, manual og slides så du selv kan gennemføre workshoppen

2

KONSULENT
LILLE PAKKE

Online-test, sparring og ½-dags-workshop med en certificeret TEAM CULTURE® konsulent

3

KONSULENT
STOR PAKKE

Online-test, 1-dags-workshop og opfølgning med en certificeret TEAM CULTURE® konsulent

Til dig der foretrækker at klare tingene selv og ønsker et hurtigt løft af teamets samarbejde Til dig der har en travl hverdag og ønsker professional hjælp til at styrke jeres teamkultur Til dig der ønsker en intensiv udvikling og optimering af teamet - og professionel sparring på din ledelse

FØR WORKSHOPPEN

Den certificerede konsulent og du drøfter teamets situation og særlige behov - og planen for workshoppen Den certificerede konsulent og du drøfter teamets situation og særlige behov - og planen for workshoppen
Vi udarbejder program og invitation til workshoppen Vi udarbejder program og invitation til workshoppen
Du indtaster jeres kontaktdata og sætter online-testen i gang Vi sætter online-testen i gang Vi sætter online-testen i gang
Du forbereder workshoppen ved hjælp af tilsendt manual og slides Vi vurderer testresultatet og forbereder jeres skræddersyede workshop Vi vurderer testresultatet og forbereder jeres skræddersyede workshop
Vi gennemgår dagen med dig og afklarer din lederrolle i forløbet

SELVE WORKSHOPPEN

VARIGHED:
2-3 TIMER

Du faciliterer workshoppen ud fra det tilsendte materiale
med instrukser, tips, trinfor-trin program og analyse­spørgsmålene til jeres teamprofil.

VARIGHED:
½ DAG

Vi faciliterer jeres skræddersyede workshop med fokus på særlige udfordringer i jeres teamkultur.

Programmet veksler mellem indlæg og praktiske øvelser.

VARIGHED:
1 DAG

Vi faciliterer jeres skræddersyede workshop - og går i dybden med emner, der er særligt relevante for jeres teamkultur.

Programmet veksler mellem indlæg og flere praktiske øvelser

Vi supplerer med temaer som feedback, kommunikation, virtuelt samarbejde - eller andet, der er relevant for jer
Du kan koncentrere dig om at lytte og selv deltage i drøftelserne. Vi udfordrer jer på jeres blinde pletter og gamle vaner Du kan koncentrere dig om at lytte og selv deltage i drøftelserne. Vi udfordrer jer på jeres blinde pletter og gamle vaner
I beslutter en handlingsplan ved hjælp af det tilsendte materiale I beslutter en handlingsplan - og vi sikrer, at den bliver konkret og realistisk I beslutter en handlingsplan - og vi sikrer, at den bliver konkret og realistisk - og på både individuelt og team -niveau
I træner nye kompetencer - og tager dermed action på handlingsplanen allerede på workshoppen
I får testrapport med TEAM CULTURE® modellen, diskussionsspørgsmål og inspiration til opfølgning I får testrapport med TEAM CULTURE® modellen, diskussionsspørgsmål og inspiration til opfølgning I får testrapport med TEAM CULTURE® modellen, diskussionsspørgsmål og inspiration til opfølgning

EFTER WORKSHOPPEN

Opfølgningsmøde - sparring med vores konsulent. Du får råd om, hvordan I forankrer handlingsplanen, og hvordan du styrker din teamledelse
I fører selv handlingsplanen ud i livet. Du omsætter din nye viden og nye sprog i praksis - og styrker jeres samarbejde og videndeling frem mod endnu bedre resultater I fører selv handlingsplanen ud i livet. Du omsætter din nye viden og nye sprog i praksis - og styrker jeres samarbejde og videndeling frem mod endnu bedre resultater Sammen tager vi temperaturen på jeres første udbytte af handlingsplanen, og vi planlægger næste skridt af jeres teamudvikling frem mod endnu bedre resultater

Når du har brugt gør-det-selv-pakken, kan du altid få hjælp fx ved at tilkøbe en follow-up workshop med en certificeret konsulent, der sikrer at jeres teamudvikling går i dybden med jeres særlige udfordringer, og desuden får du sparring til at styrke din teamledelse.

Du er altid velkommen til at kontakte vores konsulent for rådgivning og yderligere aktiviteter og teambuilding.

 

 

SE HVAD KUNDERNE SIGER OM KONSULENT-PAKKEN

"Med den letforståelige model fik Team Culture konsulenten kickstartet vores kulturelle rejse og gav os redskaber til at arbejde med vores teamkultur. Jeg kunne især godt lide den praktiske tilgang, der førte til håndgribelige handlinger."

Raimond Voermans, Group IT Manager, SWECO Holland

"Vi fik lavet konkrete handleplaner og ved nu, hvordan vi arbejder videre med en reel forandring af vores samarbejdskultur. I fællesskab kom vi ind under overfladen på vores samarbejde, og konsulenten sørgede for at mødet samtidig var en både behagelig, hyggelig og sjov teamudvikling."

Anne Marie Holt Christensen, Leder af Kultur, plan og digitalisering, Albertslund Kommune

"Vi har anvendt Team Culture Testen som et integreret element i et to-dages forløb i distanceledelse og virtuelt samarbejde for en dansk/amerikansk ledergruppe i Terma. Dette fungerede til vores fulde tilfredshed, og konsulenten sikrede en god vekselvirkning mellem teoretiske indlæg og praksisnære diskussioner."

Rikke Washington Munksgaard, HR Business Partner, Terma

SE HVAD KUNDERNE SIGER OM GØR-DET-SELV-PAKKEN

"Jeg var mere tryg ved at lede samtalerne om vores teamsamarbejde, end jeg troede jeg ville være. Det var ikke svært, for jeg jo fik alt det materiale, jeg skulle bruge. Jeg har ellers aldrig prøvet at være mødeleder for sådan nogle ikke-tekniske ting."

Kurt Leig Andersen, Project Manager, Telenor Denmark

"Alt med testen og ledermaterialet fungerede godt og spørgsmålene til vores profil var supergode. Energien på mødet var høj og alle 10 bidrog aktivt. Vi fik alt i alt meget ud af Team Culture som teambuilding."

Tina Callesen, civilingeniør og afdelingsleder i Sønderborg Kommune

"Team Culture var et rigtig godt værktøj til at se på os selv og få ideer til, hvordan vi kan blive endnu bedre. Der var et frirum, så alle kom til orde, og der var en supergod stemning. Jeg kunne nemt styre processen uden at være ekspert, og jeg havde det materiale, jeg skulle bruge."

Karl K. B. Andersen, Project Director, TDC ‬‬Wholeseal

DET MED SMÅT

Du betaler ikke ved bestilling, men med faktura.

Betalingsfristen er 14 dage efter testens startdato.

Når testen er færdigudfyldt, modtager hver deltager sin individuelle teamvurdering. Dette testresultat er fortroligt, og hverken leder, kolleger eller eventuel konsulent kan få adgang til det.

Testen tager 8 - 10 minutter at gennemføre.

Team Culture® Mødet kan gennemføres på 2 timer - men brug gerne lidt mere tid.