Fandt du ikke svar på dine spørgsmål her?
Så ring til 4038 0605

FAQ - Spørgsmål og svar


Behøver man være et rigtigt team?

Så snart du har en samling mennesker med et fælles mål og en grad af fælles praksis, kan du få et mærkbart udbytte med Team Culture® testen.

Testpakken er også afprøvet i forsamlinger, vi ikke kalder 'et team' - og også her fik de stort udbytte af testen og drøftelserne. Analysespørgsmålene og dit mødemateriale er indrettet, så deltagerne fokuserer på deres aktuelle situation – og du får anvisninger til at lede mødet, så alle bidrager aktivt.

Testpakken har vist sig velegnet i:

 • Gruppestørrelser fra 3 og op til 50 personer
 • Lederteams, chefgrupper, projektgrupper, daglige drift-teams, udviklingsteams, lærerteams, tværprofessionelle udviklingsgrupper, ad hoc-grupper og netværksgrupper.

Hvilket udbytte giver Team Culture® testen os?

Den grundige afprøvning af testpakken i forskellige virksomheder viser, at du - og dit team – kan få dette udbytte af Team Culture® Testen:

 • Et realitetstjek så I kan opdage styrker og fælder i samarbejdet – og gøre jeres daglige arbejde endnu mere effektivt – og måske innovativt
 • Et nyt sprog til at tale konstruktivt om samarbejdet - uden at det bliver for personligt
 • Ny viden så I kan målrette jeres teamkulturen til at forbedre præstationerne
 • Inspiration og værktøj til nye handlinger - til at blive bedre til at 'teame'
 • Indsigt og redskaber så du kan styrke din professionelle teamledelse
 • Ideer og vejledning til at implementere jeres nye viden - og fortsætte udviklingen efter mødet.

"Vi har ikke tid "- Hvordan overvinder jeg den indstilling?

Typisk har dit team fokus på opgaven og deres egen faglige indsats – mens dine overordnede har fokus på de færdige resultater. Derfor kan du fra begge parter høre indvendingen "Vi har ikke tid til udvikling af samarbejdet".

Er du leder af teamet? Så skal du sikre, at samarbejde og koordinering fungerer godt. Og så ved du, at jeres teamkultur kan være en effektiv motor for jeres resultater – eller en irriterende bremseklods for 'high performance'. Du ved, at udvikling af kulturen er en vigtig professionelle aktivitet, for den muliggør gode resultater i jeres komplekse organisation.

Det tager '2 timer og 9 minutter' at bruge testpakken. Den tid tjener sig hurtigt ind, hvis jeres udbyttet er, at I slipper for nogle af jeres misforståelser og tidsrøvende gamle vaner. Og tænk hvis en mere effektiv videndeling også kan føre jer til uventede innovative resultater. Ja, måske bliver denne investering i testpakken en usædvanlig god forrentning.

Skab en overbevisende business-case ved at svare på disse spørgsmål:

 • Hvor meget af din ledertid får du frigivet til mere fremadrettede ting, når der er mindre bøvl og jeres kultur passer bedre til jeres aktuelle opgaver?
 • Hvor mange mødetimer kan I spare, når teamet bliver bedre til at spille hinanden gode?
 • Hvor værdifuldt er det for virksomheden, at I når jeres deadline? - og/eller at I skaber innovation?

Skal jeg have særlige forudsætninger for selv at bruge testpakken?

Du kan selv bestille og bruge testpakken i dit team, lige meget hvilken professionel baggrund du har. Du behøver ikke have særlige 'erhvervspsykologiske' kompetencer for at lede Team Culture® mødet, for du får en detaljeret manual med program for mødets trin, tidsangivelser, slides og instruktioner til, hvad du skal gøre hvornår.

Det er nemt og trygt for dig at lede drøftelserne, for de skræddersyede spørgsmål har fokus på fællesskabet - og ikke på 'nogens skyld'. Deltagerne får skuldrene ned, når de opdager, at denne slags teambuilding ikke foregår på det personlige plan. I inviteres også til at anerkende ting I er gode til i teamet – samtidig med at I drøfter mulige forbedringer.

Testpakken indeholder ny inspiration til din teamledelse – lige meget om du er ingeniør eller sygeplejerske eller noget helt tredje.


Hvor meget forberedelse kræver det af mig som mødeleder?

Regn med et par timers forberedelse når du bruger testpakken i gør-det-selv-udgaven. Du skal læse materialet igennem og stifte bekendtskab med de slides, du får til at guide jeres nye samtaler.

I din manual kan du læse, at du ikke skal være ekspert i Team Culture® eller selv stå for mødets konklusioner. Du skal være skal en facilitator, der får medlemmerne til at være aktive - så de selv tager ansvar for at konkludere og foreslå nye handlinger. Dette er måske en anden lederrolle end du plejer, og derfor får du instruktioner til, hvordan du den dag er en mere 'tilbagelænet' og spørgende teamleder.

Du kan også bestille en konsulent til at lede drøftelserne og give dig gode råd til din teamledelse.


I hvilke situationer skal jeg IKKE bruge testpakken?

Testpakken giver ikke mening, hvis I har store uløste konflikter og er nået så langt op på konflikttrappen, at I skyder skylden på hinanden. Men hvis der blot er gnidninger i teamet, så vil Team Culture® testen kunne løse op og give jer et større perspektiv på tingene. Og I vil få hjælp til at stoppe irritationerne over jeres forskelle – og i stedet bruge dem til gavn for resultaterne.

Testpakken giver heller ikke mening, hvis dit team ikke ønsker at udvikle sig. Hvis medlemmerne mangler motivation - eller I vil bare 'prøve noget nyt' - så smitter det af på jeres testbesvarelse. I vil ikke komme ned under overfladen på jeres daglige kultur - og dermed får I ikke ny indsigt.


Kan vi bruge testpakken i vores nye team?

Det er en god investering at bruge Team Culture® Testen, så snart I har fået den første fornemmelse af stemningen og samarbejdsklimaet. For nogle teams er det efter en måned – for andre er det efter tre.

Testpakken vil give jer et kæmpe udbytte, og I kan springe mange af teamets 'børnesygdomme' over. I får et nyt sprog til at tale om samarbejdet på, uden at det bliver personligt, og I kan fra starten gøre jeres videndeling effektiv - og opbygge gode vaner, der forebygger misforståelser og konflikter.

I kan starte med et kick-off-seminar, der sætter rammerne for teamets mål og den ønskede teamkultur - og herefter bruge testpakken. Hvis I tilføjer et opfølgningsmøde, når teamet har et vigtigt faseskift - så giver det jer alt i alt et intensivt forløb, hvor I kan måle teamets fremskridt og løfte jeres kompetencer til at 'teame' med flere trin.


Kan jeg bruge testpakken i mit virtuelle team?

Ja, Team Culture® Testen har allerede hjulpet flere virtuelle teams med at styrke deres evner til at samarbejde hen over deres geografiske placeringer.

Nogle virtuelle teams har brugt testpakken ved deres årlige fysiske møde, for at forstærke udbyttet af samværet - og sammen indføre nye samarbejdsformer. Andre har brugt udviklingsredskabet helt virtuelt, så medlemmerne sad på fx fire lokaliteter og gennemførte det møde, hvor de analyserer testresultatet og sammen beslutter nye handlinger.