En dåseåbner til samtaler om det, som teamet blot tager for givet i hverdagen

UDBYTTE FOR JER

I jeres arbejde med Team Culture® Testen, vil I mærke udbytte i flere trin, hvilket illustreres i modellen. Nedenfor gennemgås de fire trin i udviklingsprocessen og i hvert trin kan du høre erfaringer fra forskellige virksomheder:

TEAM CULTURE® TESTEN

Allerede under testbesvarelsen af de 30 spørgsmål igangsættes refleksioner og ny opmærksomhed skabes blandt teammedlemmerne. "Jeg fik mange aha-oplevelser undervejs i testen. Om noget vi burde gøre noget mere af i hverdagen fx feedback, at lytte og om hvordan vi ser på hinandens viden."

Under teamets fælles analyse af testresultatet, reflekterer de over nærgående spørgsmål, der er særligt relevante for deres teamkultur. De vurderer hvordan deres daglige samarbejde hæmmer og fremmer deres opgaveløsning. Testen er en dåseåbner til samtaler, hvor teamet ser sig selv udefra og får sat ord på mønstre og handlinger, der blot tages for givet i hverdagen.

"Værdien af snakken bagefter er 80% af udbyttet, for sådan set er testresultatet jo ikke vigtigt i sig selv, men det sætter snakken i gang, og vi kan ikke løbe fra det billede den viser af os."

"Fantastisk at vi så hurtigt fik nogle vigtige samtaler, vi ellers ikke har haft."

INDSIGT OG REDSKABER

Efter Team Culture® Mødet har teamet opbygget en ny forståelsesramme og et fælles sprog. Dette er et springbræt til teambuilding og kulturudvikling, for de opdager at alle i teamet kan bidrage til at forandre kulturen og skabe bedre resultater. De ser handlemuligheder, som de ikke har kunnet se før, og teamleder har fået nye redskaber, som hele teamet har indsigt i.

"Det er befriende, at man kan tale ud fra modellen, for det er ikke noget med personlige holdninger, men en model der bygger på nogle teorier, så den giver et fælles og neutralt sprog."

"Vi blev ikke sat i bås som personer, og det fremgår tydeligt, hvad vi skal gøre for at flytte os. Modellen er præcis og handlingsanvisende."

UDBYTTE I TEAMET

Med indsigten og de nye redskaber bliver teamets samarbejde, på tværs af deres forskelle, mere effektivt og de kan skabe øget videndeling. Den større åbenhed i teamet kan også bidrage til at forebygge konflikter. Alt i alt bliver der et mere frugtbart arbejdsmiljø og bedre samarbejde.

"Snakken efter testen åbner for, at man kan tale om vore indbyrdes forskelle på en mere positiv og accepterende måde end man ellers gør."

"Det må herefter være lovligt at tale om, hvordan vi ser forskelligt på tingene. At vi tør flytte grænserne for den måde vi taler på, og de emner vi tager op."

"Det bliver nu OK at sætte spørgsmålstegn og stille dumme spørgsmål, for det betyder ikke, at vi kritiserer hinanden, men at vi prøver at forbedre og udvikle noget."

VÆRDI FOR VIRKSOMHEDEN

På virksomhedsniveau er udbyttet mere effektivitet og bedre resultater. Der vil være færre spildte ressourcer og mere innovation, når teamet øger sin evne til at få det bedste frem i hinanden internt og ift. samarbejdspartnere. Måske bliver det også sjovere at arbejde i virksomheden.

"Vi får ikke flere ressourcer, så det er en konkurrencefordel at effektivisere samarbejdet, som vi gjorde her. Vi skal simpelthen have mere ud af det arbejde, der leveres.”