Effektivitet, innovation og godt arbejdsmiljø opstår ikke ud af den blå luft

Følgende virksomheder har bidraget til udviklingen af Team Culture® testpakken ved at afprøve, evaluere og bruge udviklingsredskabet i lederteams, projektgrupper eller tværfaglige teams.ny_logo_referencer_DA

Screen Shot 2016-07-07 at 09.18.44

Førte til håndgribelige resultater

"Med den letforståelige model fik Team Culture konsulenten kickstartet vores kulturelle rejse og gav os redskaber til at arbejde med vores teamkultur. Jeg kunne især godt lide den praktiske tilgang, der førte til håndgribelige handlinger."

- Raimond Voermans, Group IT Manager, SWECO Holland


Screen Shot 2016-07-07 at 09.18.44

Jeg har ellers aldrig været mødeleder for ikke-tekniske ting

"Det kom bag på mig, hvor positive og dedikerede teamet var til at arbejde med vores samarbejde. Jeg troede disse teknikere ville være tilbagelænede, men alle var aktive og fik sig en god snak med kollegerne.

Team Culture gav os grobund for at diskutere nogle ting, vi bokser med i det daglige – uden vi rigtigt ved hvad det er. Nu er vi bevidste om vores teamkultur og kan bedre forstå, hvorfor vi reagerer som vi gør. Vi endte med en lang actionliste, som vi nu omsætter til små konkrete forbedringer.

Vi holdt mødet virtuelt, hvor nogle deltagere sad i Aalborg og andre i Manilla, og det gik fint med lokalt gruppearbejde undervejs. Vi fik større forståelse for vores nationale forskelle – men opdagede også, at vi egentlig ikke er så forskellige, når det kommer til stykket.

Jeg var mere tryg ved at lede samtalerne om vores samarbejde, end jeg troede jeg ville være. Det var ikke svært. Jeg har ellers aldrig prøvet at være mødeleder for sådan nogle ikke-tekniske ting."

- Kurt Leig Andersen, Project Manager, Telenor Denmark


Screen Shot 2016-07-07 at 09.18.44

Gav tryghed og tillid og vi blev stolte over vores gode samarbejde

"Team Culture var et rigtig godt værktøj til at se på os selv og få ideer til, hvordan vi kan blive endnu bedre. Der var et frirum, så alle kom til orde, og der var en supergod stemning. Jeg kunne nemt styre processen uden at være ekspert, og jeg havde det materiale, jeg skulle bruge.


Vi fik en videnskabelig ramme om vores måde at arbejde på. Vi fik et fælles sprog og en fælles referenceramme, og det var vigtigt og identitetsskabende for teamet.


Det at skulle tale om samarbejde kan give en høj puls, men dette var ikke så farligt, men en rigtig god oplevelse. Dette gav tryghed og tillid, og vi blev stolte over, hvor godt vi arbejder sammen. En fin temperaturmåling, der gav et fælles sprog, og en anerkendelse af vores kultur og gode samarbejde."

- Karl K. B. Andersen, Project Director, TDC ‬‬Wholesale


Screen Shot 2016-07-07 at 09.18.44

Et realitetstjek der gør en forskel

"Vi fik et realitetstjek på situationen i teamet. Nu er det ikke bare overvejelser i mit hoved, men noget teamet taler om. Det giver en ekstra dimension at man får ord på teamets samarbejde. Det gør en forskel at man får et begrebsapparat, så det gik fra fornemmelser til noget konkret."

- Lars Bennedsen, Projekt- og kvalitetschef, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen


Screen Shot 2016-07-07 at 09.18.44

Spørgsmålene til vores profil var supergode

“Alt med testen og ledermaterialet fungerede godt og spørgsmålene til vores profil var supergode. Energien på mødet var høj og alle 10 bidrog aktivt. Vi fik alt i alt meget ud af Team Culture. En deltager var ret skeptisk inden teammødet, og troede det ville blive spild af tid. Men han kom efter mødet og sagde, at dette var godt og at han havde fået meget ud af det.”

- Tina Callesen, civilingeniør og afdelingsleder i Sønderborg Kommune


Screen Shot 2016-07-07 at 09.18.44

Bringer virkelig teamet videre

"Team Culture™ er en overskuelig investering i noget, der virkelig kan bringe teamet videre.”

- Dorte Havshøj, Senior Project Manager, CGI


Screen Shot 2016-07-07 at 09.18.44

Vi fik faktisk noget konkret ud af det

"Testpakken lægger op til at vi får noget konkret ud af det, og det gjorde vi faktisk. Det var en meget positiv oplevelse at besvare testspørgsmålene. Entydige spørgsmål der var nemme at gå til, og det er faktisk meget vigtigt."

- Morten Ravn, Senior Project Manager, B&W Vølund


Screen Shot 2016-07-07 at 09.18.44

Fuld tilfredshed - god vekselvirkning

"Vi har anvendt Team Culture Testen som et integreret element i et to-dages forløb i distanceledelse og virtuelt samarbejde for en dansk/amerikansk ledergruppe i Terma. Dette fungerede til vores fulde tilfredshed med en god vekselvirkning mellem teoretiske indlæg og praksisnære diskussioner."

- Rikke Munksgaard, HR business partner, Terma


Screen Shot 2016-07-07 at 09.18.44

Vil klart anbefale testen

"Jeg vil klart anbefale testen til store projektteams. Testen var rigtig godt struktureret og en rigtig god hjælp med slides."

- Aukse Hansen,
Projektleder,
It Udviklingscenter, Københavns Kommune


Screen Shot 2016-07-07 at 09.18.44

Bedre udnyttelse af teamets potentiale – også når de har forladt lokalet

"Jeg har anvendt Team Culture og er begejstret for det materiale som facilitator og deltagere får tilsendt. Hvad angår faciliteringen føler man sig godt klædt på til at springe ud i Team Culture™ processen og dykke ned i teamets forståelse af forskelle og ligheder på en måde, så det opleves både udfordrende og bekvemt for alle parter.

Også deltagere får udleveret materiale, som giver dem indsigt i de teams de er en del af og får spørgsmål til at åbne op for refleksioner over teamets måde at samarbejde på, som medvirker til bedre forståelse og udnyttelse af teamets potentiale – også når de har forladt lokalet.”

- Susanne Muusmann Lassen,
chefkonsulent,
Ledelsesakademiet Århus


Screen Shot 2016-07-07 at 09.18.44

Enkelt og let tilgængeligt

"Befriende at få præsenteret noget der er enkelt, let tilgængeligt, bygger på erfaring og praksis og er pragmatisk tænkt!"

- Lars Pedersen, Pitstop Management


Screen Shot 2016-07-07 at 09.18.44

Fedt at få et konkret værktøj med hjem

"Vi fik lavet konkrete handleplaner og ved nu, hvordan vi arbejder videre med en reel forandring af vores samarbejdsmåder.

Det var fedt at få et konkret værktøj med hjem nemlig vores testrapport med modellen, anvisningerne og alle analysespørgsmålene. Vi har aftalt, at vi efterfølgende tager nogle punkter op fra rapporten, så vi kan holde gang i den gode bevægelse i den næste tid. Sådan et møde er jo super intensivt, og når man kommer hjem i hverdagen er det ellers svært at huske, men her fik vi et hæfte at gå tilbage til, og det er meget vigtigt.

I fællesskab kom vi ind under overfladen på vores samarbejde, og samtidig var mødet både behageligt, hyggelig og sjovt."

- Anne Marie Holt Christensen, Leder af Kultur, plan og digitalisering, Albertslund Kommune