Sådan skaber I bedre resultater uden at få tilført flere ressourcer

TEAMWASTE ELLER TEAMWORK?

Hvilken slags team har du? Hvad er jeres udfordringer lige nu? Hvad er konsekvenserne, hvis ikke I handler på dem?

Med Team Culture® Modellen kan du på en enkel og handlingsrettet måde gøre dit gode team endnu bedre og måske skabe uventede gode resultater. Måske kender du nogle af de følgende situationer? Så ring og hør om hvordan du styrker dit team.

PROJEKTGRUPPER

I løser opgaver på tværs af faglige, personlige og organisatoriske grænser - og måske geografi og nationaliteter. Typisk har I ansvar for store værdier og skal skabe nye løsninger - måske innovation.

  • Skal I starte et nyt projektteam - eller genstarte gruppen fordi der er kommet nye medlemmer? Vil I hurtigt i gang med at skabe effektive samarbejdsformer?
  • Trænger I til en revitalisering, hvor projektgruppens videndeling bliver mere effektiv – så I bliver bedre til at nå deadline og tænke nyt?

LEDERTEAMS

I komplekse organisationer har I brug for en spændstig samarbejdskultur, så besværligheder ikke breder sig ud i organisationen og skader bundlinjen. At være et effektivt lederteam er ikke nok.

  • Står jeres lederteam overfor nye udfordringer - som en større forandring eller nye medlemmer? Så skab lederudvikling sammen.
  • Har jeres lederteam længe kørt i samme spor - og har du mistanke om, at gamle vaner spilder jeres tid og forhindrer jer i at være innovative?

TVÆRPROFESSIONELLE TEAMS

I skal finde nye løsninger på kryds og tværs af fagligheder og sektorer. Men faggrænser og kultur-forskelle kan nemt give bump på vejen, så jeres brugere oplever svigt i kvaliteten og ressourcer spildes.

Har dit tværprofessionelle team fået nye opgaver? Så er det tid til at løfte det til det næste udviklingstrin.

Er tværgående samarbejde en vigtig kompetence i din organisation? I kender måske teorierne om tværprofessionelt samarbejde, men synes de er svære at omsætte i en travl hverdag.

- Eller har du andre udfordringer med dit team? Ring på 4038 0605 og lad os sammen finde ud af om Team Culture® Testen er relevant i jeres situation. Du kan få skræddersyet konsulenthjælp eller bruge udviklingsredskabet selv.

Team Culture Modellen har hjulpet os

"Nu kan jeg se, at vi har ubrugte ressourcer i lederteamet, og også hvordan vi kan få fat i dem."

"Fantastisk at vi så hurtigt fik nogle vigtige samtaler, vi ellers ikke har haft i teamet. Dette var meget værdiskabende for os."

Chef

 

Privat virksomhed

"Vi får ikke flere ressourcer, så det er en konkurrencefordel at effektivisere samarbejdet, som vi gjorde her. Vi skal simpelthen have mere ud af det arbejde, der leveres."

"Et suverænt værktøj til nydannede teams, og det kan også bruges i løse teams til at sætte ord på nogle meget vigtige ting. Det præciserer og er handlingsanvisende."

Leder

 

Privat virksomhed

"Vi blev ikke sat i bås som personer, og det fremgår tydeligt, hvad vi skal gøre for at flytte os. Modellen er præcis og handlingsanvisende."

"Navnene på de fire teamkulturer i modellen er meget rammende. Sådan har jeg aldrig tænkt på det før. Det er en god pointe i denne model, at vi her ikke giver hinanden roller i teamet. At vi taler om tingene som noget, vi gør sammen/fælles og at det ikke er nogens skyld. Det er noget vi gør, og derfor kan vi også flytte gruppen sammen. Meget forfriskende at arbejde på denne måde."

Leder

 

Offentlig virksomhed

 

logo_referencer_DA