Teamets ekstra ressourcer finder du i samarbejdet og kommunikationen

TEAM CULTURE® - SKRÆDDETSYET TIL KOMPLEKSITET

Deltager du i flere teams? Det er der mange der gør - og både opgaverne og deltagerkredsen kan ændre sig undervejs. Derfor skal du vælge en teambuilding, der er målrettet denne virkelighed.

Team Culture® kalder sig for Teambuilding 3.0 fordi den repræsenterer en ny tilgang til teamudvikling. Den er en kombination af et realitetstjek af kulturen og nye samtaler om samarbejdet. I får praktiske redskaber, så teamet kan tilpasse teamkulturen til de aktuelle opgaver - og samtidig udvikler den jeres kompetencer til at 'teame'.

"Vi blev ikke sat i bås som personer, og det fremgår tydeligt hvad jeg kan gøre for at vi flytter os. Enormt spændende at se på os som en gruppekultur."

OVERSIGT OVER 3 GENERATIONER AF TEAMBUILDING

# Hvad er det? Hvilket udbytte får i?
1. Uvante aktiviteter ryster teamet sammen Oplevelse af teamånd, tillid og fællesskab
2. Personprofiler viser individuelle forskelle Forståelse for personers forskellige kommunikationsmåder
3. Undersøgelse af egen teamkultur i praksis Kompetencer til at teame og tilpasse teamkulturen til opgaverne
© Elisabeth Plum 2016

DE TRE GENERATIONER TEAMBUILDING

Vælger du selv, hvordan du vil udvikle dit team? Så husk at teambuilding er opstået som svar på bestemte udfordringer, og i dag eksisterer der tre forskellige typer. Det er vigtigt du vælger den slags teambuilding, der er mest effektiv i netop jeres situation, for ellers spilder I jeres ressourcer.

1. generation teambuilding opstod i 1980'erne og består i, at teamet løser uvante opgaver sammen. Nogle gange efterfulgt af refleksioner om, hvad deltagerne så lærte om at arbejde sammen. Fokus er på teamet som en enhed, så du skal vælge denne type, når du stiller disse spørgsmål: Hvordan får vi en oplevelse af samarbejde og tillid? Hvordan styrker vi følelsen af fællesskab og teamånd?

2. generation teambuilding blev udbredt i 1990'erne med Belbins teamroller og derefter MBTI / JTI. Senere kom DISC og i dag findes mange modeller om personlige forskelle i teamet. Her er fokus på teamet som en samling enkeltpersoner, så vælg denne slags teambuilding, når følgende spørgsmål er vigtigst: Hvem er vi som personer? Hvordan skaber vi forståelse for, at forskellige personligheder har forskellige måder at kommunikere på?

3. generation teambuilding er Team Culture®, der giver teamet et realitetstjek på den aktuelle teamkultur, et nyt sprog om samarbejdsformer og praktiske råd til at styrke teamet. Fokus er på teamet som en helhed, så vælg denne, når du stiller følgende spørgsmål i din teamledelse: Hvordan skaber vi en kultur, der forbedrer vores resultater? Hvordan opbygger vi kompetencer til at 'teame' – dvs. til at spiller vi hinanden gode - i dette og andre teams?

Med Teambuilding 3.0 kan I bygge ovenpå de to andre typer, og tage næste skridt i jeres teamudvikling. Læs mere om de Teambuilding 3.0 under 'Artikler' i øverste menu.