Du kan kun forandre det, du kan sætte ord på - og drøfte med kollegerne

HVAD ER TEAM CULTURE®?

Team Culture® er skabt for at stoppe det bekymrende ressourcespild, som foregår i mange teams og komplekse virksomheder, når forskellige kompetencer og synsvinkler møder hinanden.

Måske har du også oplevet det? Misforståelser, manglende videndeling, konflikter eller overdreven trang til konsensus spilder jeres tid – og det spænder ben for den optimale opgaveløsning. Desuden ryger virksomhedens værdier ud i kloakken, hvis I overser nyt forretningspotentiale, forsømmer relevant udvikling eller lader kompetencer gå til spilde.

Når samarbejde og kommunikation ikke fungerer godt - så bliver forskelle til ødelæggende barrierer.

Team Culture® giver jer et helt nyt perspektiv på jeres team - og er skabt fordi den eksisterende teambuilding ikke matcher nutidens krav til teamarbejdsformen. Fokus er at bruge teamets forskelle som en gevinst for præstationerne - og på at skabe en kultur, hvor I spiller hinanden gode og bruger jeres forskelle på en konstruktiv måde. Jeres teamkultur er en kraftfuld faktor, og professionel teamledelse er nødvendig.

MODELLEN – SKABER NY OPMÆRKSOMHED

Team Culture® Modellen viser jer fire teamkulturer, som adskiller sig fra hinanden ved den måde medlemmerne bruger deres indbyrdes forskelle på. For eksempel forskelle i faglighed, erfaringer, arbejdsfunktion, personlighed og nationalitet.

Plum's Team Culture Model®
Den privatpraktiserende teamkultur er egnet til, når I løser selvstændige opgaver. Den opsøgende teamkultur er nødvendig, når I skal skabe innovation, for her kombinerer I det fællesskabende med de konstruktive konfrontationer mellem jeres forskelle. Som regel skal I undgå den udglattende og den grøftegravende teamkultur, fordi disse på forskellig måde forhindrer jer i optimal opgaveløsning.

Læs mere om de fire teamkulturer under "Artikler" eller klik på den grønne knap til højre, hvor du finder en vej til brugbare redskaber.

I kan bruge Team Culture® Modellen til at se jeres teamsamarbejde på en ny måde og opdage nye handlingsmuligheder. For måske har I et overoptimistisk billede af jeres teamkultur – eller I er alt for selvkritiske? Modellen giver jer et nyt sprog, så I kan tale om samarbejdet på en tryg måde og finde ud af, om jeres teamkultur styrker eller hæmmer jeres aktuelle opgaveløsning.

MERE OM TESTPAKKEN

Online-testens 30 spørgsmål handler om jeres måde at kommunikere, at prioritere, at håndtere uenigheder, at lytte, at få nye ideer, at give feedback og andre aspekter af jeres daglige arbejdskultur. Hvert teammedlem besvarer den på 8-10 min. Testen er en kvalitativ indikator, hvor I konkretiserer jeres kultur - som jo ellers er et usynligt og uhåndterbart fænomen.

Testresultatet viser hvilke teamkulturer, der aktuelt præger jeres team. Der er 22 mulige kombinationer af teamkulturer – og en af dem er jeres teamprofil. Spørgsmålet er så, om den aktuelle teamkultur fremmer eller hæmmer jeres resultater?

Følger I instruktionerne, er der garanti for, at I opdager nye handlemuligheder. I drøfter jeres testresultat på et 2-3 timers møde ved hjælp af spørgsmål skræddersyet til netop jeres teamprofil. Til sidst beslutter I, hvilke nye kulturtræk I vil udvikle for at skabe bedre resultater.

Sådan er forløbet:

Bestilling -> Besvarelse af online-test -> Du får testrapport + mødemateriale -> I holder teammøde

Det er nemt og trygt for jer at bruge Team Culture® Testen - for I har fokus på fællesskabet og ikke på "nogens skyld". Redskabet er samtidig praktisk, fordi I hurtigt omsætter en dybere indsigt i jeres teamkultur - til nye handlinger i jeres hverdag. Og testrapporten giver mange konkrete råd.

Du kan vælge mellem to måder at bruge Team Culture® Testen på:

- Gør-det-selv-udgaven, hvor du selv bestiller testen og leder jeres teammøde. Testpakken giver dig trinvise instruktioner, et gennemarbejdet mødeprogram og alle de slides, du skal bruge til jeres drøftelser.
"Jeg kunne nemt styre processen uden at være ekspert, og jeg havde det materiale, jeg skulle bruge." - Karl K. B. Andersen, TDC

- Eller du kan få en konsulent til at gennemføre processen, så I kan kombinere Team Culture® Testen med emner, der er særligt relevante for jeres team, og du kan få gode råd til din teamledelse.
"Konsulenten fik kickstartet vores kulturelle rejse og gav os redskaber til at arbejde med vores teamkultur." - Raimond Voermans, SWECO

Bestil jeres Team Culture® Test allerede i dag. På dansk eller på engelsk? Klik på den grønne pil.

HVILKE TEORIER BYGGER TEAM CULTURE® PÅ?

Team Culture® Modellen bygger på anerkendte teorier om kompleksitet, innovation, videndeling, organisationsudvikling, gruppers udviklingsfaser og gruppedynamikker i tværfaglige og tværnationale teams.

Team Culture® Modellen bygger desuden på den skandinaviske nytolkning af begrebet kulturel intelligens, som defineres som evnen til at skabe et frugtbart samarbejde med mennesker, der tænker og handler anderledes end en selv - en relationskompetence, der påvirker bundlinjen hos de videnintensive virksomheder.