Du kan kun forandre det, du kan sætte ord på - og drøfte med kollegerne

HVAD ER TEAM CULTURE®?

Team Culture® er skabt for at stoppe det bekymrende ressourcespild, som foregår i mange teams og komplekse virksomheder, når forskellige kompetencer og synsvinkler møder hinanden.

Måske har du også oplevet det? Misforståelser, manglende videndeling, konflikter eller overdreven trang til konsensus spilder jeres tid – og det spænder ben for den optimale opgaveløsning. Desuden ryger virksomhedens værdier ud i kloakken, hvis I overser nyt forretningspotentiale, forsømmer relevant udvikling eller lader kompetencer gå til spilde.

Når samarbejde og kommunikation ikke fungerer godt - så bliver forskelle til ødelæggende barrierer.

Team Culture® giver jer et helt nyt perspektiv på jeres team - og er skabt fordi den eksisterende teambuilding ikke matcher nutidens krav til teamarbejdsformen. Fokus er at bruge teamets forskelle som en gevinst for præstationerne - og på at skabe en kultur, hvor I spiller hinanden gode og bruger jeres forskelle på en konstruktiv måde. Jeres teamkultur er en kraftfuld faktor, og professionel teamledelse er nødvendig.

MODELLEN – SKABER NY OPMÆRKSOMHED

Team Culture® Modellen viser jer fire teamkulturer, som adskiller sig fra hinanden ved den måde medlemmerne bruger deres indbyrdes forskelle på. For eksempel forskelle i faglighed, erfaringer, arbejdsfunktion, personlighed og nationalitet.

Team Culture® Modellen


Den privatpraktiserende teamkultur
er egnet til, når I løser selvstændige opgaver. Den opsøgende teamkultur er nødvendig, når I skal skabe innovation, for her kombinerer I det fællesskabende med de konstruktive konfrontationer mellem jeres forskelle. Som regel skal I undgå den udglattende og den grøftegravende teamkultur, fordi disse på forskellig måde forhindrer jer i optimal opgaveløsning.

Læs mere om de fire teamkulturer under "Artikler" eller klik på den grønne knap til højre, hvor du finder en vej til brugbare redskaber.

I kan bruge Team Culture® Modellen til at se jeres teamsamarbejde på en ny måde og opdage nye handlingsmuligheder. For måske har I et overoptimistisk billede af jeres teamkultur – eller I er alt for selvkritiske? Modellen giver jer et nyt sprog, så I kan tale om samarbejdet på en tryg måde og finde ud af, om jeres teamkultur styrker eller hæmmer jeres aktuelle opgaveløsning.

HVILKE TEORIER BYGGER TEAM CULTURE® PÅ?

Team Culture® Modellen bygger på anerkendte teorier om kompleksitet, innovation, videndeling, organisationsudvikling, gruppers udviklingsfaser og gruppedynamikker i tværfaglige og tværnationale teams.

Team Culture® Modellen bygger desuden på den skandinaviske nytolkning af begrebet kulturel intelligens, som defineres som evnen til at skabe et frugtbart samarbejde med mennesker, der tænker og handler anderledes end en selv - en relationskompetence, der påvirker bundlinjen hos de videnintensive virksomheder.