Du kan kun forandre det, du kan sætte ord på - og drøfte med kollegerne

HVAD ER TEAM CULTURE® MODELLEN OG TESTEN?

Team Culture® er skabt for at stoppe det bekymrende ressourcespild, som foregår i mange teams og komplekse virksomheder.

Måske har du også oplevet det? Misforståelser, manglende videndeling, konflikter eller overdreven trang til konsensus spilder jeres tid – og det spænder ben for den optimale opgaveløsning. Desuden ryger virksomhedens værdier ud i kloakken, hvis I overser nyt forretningspotentiale, forsømmer relevant udvikling eller lader kompetencer gå til spilde.

Når samarbejde og kommunikation ikke fungerer godt - så bliver forskelle til ødelæggende barrierer.

Team Culture® giver jer et helt nyt perspektiv på jeres team - og er skabt fordi den eksisterende teambuilding ikke matcher nutidens krav til teamarbejdsformen. Fokus er at bruge teamets forskelle som en gevinst for præstationerne - og på at skabe en kultur, hvor I spiller hinanden gode. Jeres teamkultur er en kraftfuld faktor, og professionel teamledelse er nødvendig.

Team Culture® har skabt en model med fire teamkulturer - men da kultur er ubevidst og usynlig, kan I bruge et konkret udviklingsredskab, hvor I starter med et realitetstjek. Her kan du læse om begge dele.

MODELLEN – SKABER NY OPMÆRKSOMHED

Team Culture® Modellen viser jer fire teamkulturer, som adskiller sig fra hinanden ved den måde medlemmerne bruger deres indbyrdes forskelle på. For eksempel forskelle i faglighed, erfaringer, arbejdsfunktion, personlighed og nationalitet.

Plum's Team Culture Model®
Den privatpraktiserende teamkultur er egnet til, når I løser selvstændige opgaver. Den opsøgende teamkultur er nødvendig, når I skal skabe innovation, for her kombinerer I det fællesskabende med de konstruktive konfrontationer mellem jeres forskelle. Som regel skal I undgå den udglattende og den grøftegravende teamkultur, fordi disse på forskellig måde forhindrer jer i optimal opgaveløsning. (Læs mere om de fire teamkulturer, når I får jeres egen testrapport.)

I kan bruge Team Culture® Modellen som inspiration til at se jeres teamsamarbejde på en ny måde. Men måske har I et overoptimistisk billede af jeres teamkultur – eller I er alt for selvkritiske? Hvis I ønsker mærkbar udvikling af jeres team, så brug testen, som bygger bro mellem teori og virkelighed.

TESTEN - SKABER KONKRET FORANDRING

Forestil dig hvilke flotte resultater I kunne skabe, hvis du hurtigt kunne få dit team til at samarbejde endnu mere effektivt. Det behøver ikke være svært. Team Culture® Testen er et enkelt udviklings-værktøj som giver jeres team:

- Et realitetstjek af jeres aktuelle kultur

- Nye samtaler om jeres samarbejdsformer

- Redskaber så I kan udvikle jeres kultur på en professionel måde.

Team Culture® Testen er en hel pakke. Først besvarer I en onlinetest, og derefter drøfter I jeres testresultat og hvordan I konkret vil handle på jeres nye indsigt. På den måde kan du styrke dit team på 2 timer og 9 min.

Hvordan det kan lade sig gøre? Læs videre nedenfor.

MERE OM TESTPAKKEN

Online-testens 30 spørgsmål handler om jeres måde at kommunikere, at prioritere, at håndtere uenigheder, at lytte, at få nye ideer, at give feedback og andre aspekter af jeres daglige arbejdskultur. Hvert teammedlem besvarer den på 8-10 min. Testen er en kvalitativ indikator, hvor I konkretiserer jeres kultur - som jo ellers er et usynligt og uhåndterbart fænomen.

Testresultatet viser hvilke teamkulturer, der aktuelt præger jeres team. Der er 22 mulige kombinationer af teamkulturer – og en af dem er jeres teamprofil. Spørgsmålet er så, om den aktuelle teamkultur fremmer eller hæmmer jeres resultater?

Følger I instruktionerne, er der garanti for, at I opdager nye handlemuligheder. I drøfter jeres testresultat på et 2-3 timers møde ved hjælp af spørgsmål skræddersyet til netop jeres teamprofil. Til sidst beslutter I, hvilke nye kulturtræk I vil udvikle for at skabe bedre resultater.

Sådan er forløbet:

Bestilling -> Besvarelse af online-test -> Du får testrapport + mødemateriale -> I holder teammøde

Det er nemt og trygt for jer at bruge Team Culture® Testen - for I har fokus på fællesskabet og ikke på "nogens skyld". Redskabet er samtidig praktisk, fordi I hurtigt omsætter en dybere indsigt i jeres teamkultur - til nye handlinger i jeres hverdag. Og testrapporten giver mange konkrete råd.

Du kan vælge mellem to måder at bruge Team Culture® Testen på:

- Gør-det-selv-udgaven, hvor du selv bestiller testen og leder jeres teammøde. Testpakken giver dig trinvise instruktioner, et gennemarbejdet mødeprogram og alle de slides, du skal bruge til jeres drøftelser.
"Jeg kunne nemt styre processen uden at være ekspert, og jeg havde det materiale, jeg skulle bruge." - Karl K. B. Andersen, TDC

- Eller du kan få en konsulent til at gennemføre processen, så I kan kombinere Team Culture® Testen med emner, der er særligt relevante for jeres team, og du kan få gode råd til din teamledelse.
"Konsulenten fik kickstartet vores kulturelle rejse og gav os redskaber til at arbejde med vores teamkultur." - Raimond Voermans, SWECO

Bestil jeres Team Culture® Test allerede i dag. På dansk eller på engelsk? Klik på den grønne pil.

GENNEMPRØVET AF MANGE VIRKSOMHEDER

Team Culture® Testen er afprøvet i mange typer virksomheder og teams i perioden 2012-2014, hvor den blev evalueret og justeret. Testen viser høj validitet, spørgsmålene er meningsfulde ift. formålet og testresultatet er troværdigt i forhold til teamets oplevelser i hverdagen. Desuden oplever deltagerne Team Culture® Modellen som nem at forstå - og med testrapporten er det nemt selv at arbejde videre med udvikling af teamkulturen i den daglige teamledelse.

Med Team Culture® Testen får din virksomhed overført viden og redskaber, der stammer fra mange års erfaringer fra offentlige og private virksomheder - og fra solid forskning.

HVILKE TEORIER BYGGER TEAM CULTURE™ PÅ?

Team Culture® Modellen bygger på anerkendte teorier om kompleksitet, innovation, videndeling, organisationsudvikling, gruppers udviklingsfaser og gruppedynamikker i tværfaglige og tværnationale teams.

Team Culture® Modellen bygger desuden på den skandinaviske nytolkning af begrebet kulturel intelligens, som defineres som evnen til at skabe et frugtbart samarbejde med mennesker, der tænker og handler anderledes end en selv - en relationskompetence, der påvirker bundlinjen hos de videnintensive virksomheder.