Effektivitet, innovation og godt arbejdsmiljø opstår ikke ud af den blå luft

Oplever du nogle gange, at dit team ikke rigtigt spiller, selv om du har gjort meget for at skabe et godt samarbejde? I komplekse organisationer stilles der nye krav til teamarbejdsformen og dermed også til teamledelse. Det ikke tilstrækkeligt at bruge de traditionelle typer teambuilding, for I har brug for 3. generations teambuilding, der giver […]

Virksomhederne kan kun skabe værdi, når forskellige fagligheder bidrager med hver deres kompetencer og ansvar for resultaterne. Faglighederne mødes ofte i teams for at skabe resultater, som rækker ud over en enkelt faglighed, og her støder de forskellige fagkulturer sammen, så teamlederens opgave er i høj grad at bygge bro mellem kulturer. Hvis dette kulturmøde […]

Bogen ‘Samarbejde lokalt og globalt’ er skrevet til projektledere, teamledere og andre fagfolk, der er på udkig efter alternativer til de traditionelle tilgange til kultur og tværfaglighed. Den præsenterer en nyudviklet model for teamledelse, der bruges i flere af bogens cases fra kendte danske virksomheder. Modellen fik senere navnet Plum’s Team Culture Model®. Den giver […]

Forskelle i fagligheder, baggrunde og synsvinkler er vitale for de videnintensive virksomheder, for det er en konkurrencefordel at kunne høste det kreative potentiale, der opstår i samarbejdet mellem mennesker, der tænker og handler forskelligt. Kulturel intelligens er en nøglekompetence, som ikke bare cheferne skal have, men som hver en teamleder og medarbejder må udvikle. For […]

Nationale forskelle bliver ofte brugt som forklaringen, når samarbejdet gør knuder. “Det er også fordi hun er tysker, og de er anderledes end os danskere.” Men når det handler om samarbejdet i en moderne kompleks virksomhed, er der aldrig kun er én forklaring. Alle mennesker har mange sider og baggrunde, og opgaveløsningen kræver, at medarbejdere, teamledere […]

Projektledere og teamledere ved det godt. Selv om man sammensætter en gruppe af dygtige og engagerede mennesker, og deres personligheder måske endda supplerer hinanden, er det ikke sikkert, at teamet bliver velfungerende og leverer den ønskede nytænkning. I nogle teams får man det bedste frem i hinanden og leverer uventede gode resultater. Andre teams ‘spiller’ […]