Bogen ‘Samarbejde lokalt og globalt’ er skrevet til projektledere, teamledere og andre fagfolk, der er på udkig efter alternativer til de traditionelle tilgange til kultur og tværfaglighed. Den præsenterer en nyudviklet model for teamledelse, der bruges i flere af bogens cases fra kendte danske virksomheder. Modellen fik senere navnet Plum’s Team Culture Model®. Den giver en ny forståelse for de sociale dynamikker i teams og et nyt sprog til at afklare, om teamets kultur fremmer deres opgaveløsning eller omvendt hæmmer teammedlemmerne i at bruge deres kompetencer. Bogen blev anmeldt i Projektledelse april 2015.

DOWNLOAD ANMELDELSEN HER