Virksomhederne kan kun skabe værdi, når forskellige fagligheder bidrager med hver deres kompetencer og ansvar for resultaterne. Faglighederne mødes ofte i teams for at skabe resultater, som rækker ud over en enkelt faglighed, og her støder de forskellige fagkulturer sammen, så teamlederens opgave er i høj grad at bygge bro mellem kulturer. Hvis dette kulturmøde fører til ukonstruktive grænsestridigheder, spilder virksomheden ressourcer og går ned i tempo og innovationskraft. Derfor er det afgørende, at både leder og teammedlemmer forstår fagkulturernes betydning og kan styre udenom stridighederne.

DOWNLOAD ARTIKEL HER