Oplever du nogle gange, at dit team ikke rigtigt spiller, selv om du har gjort meget for at skabe et godt samarbejde? I komplekse organisationer stilles der nye krav til teamarbejdsformen og dermed også til teamledelse. Det ikke tilstrækkeligt at bruge de traditionelle typer teambuilding, for I har brug for 3. generations teambuilding, der giver teamet nye ord og redskaber, så de i fællesskab kan opbygge et mere effektivt samarbejde og mere nytænkende resultater. Ny teamledelse handler om at udvikle medlemmernes kompetencer til at ‘teame’ med forskellige kollegaer på kryds og tværs i organisationen.

DOWNLOAD ARTIKEL HER - 3. Generations teambuilding